Zakup węgla

Węgiel od PGE Paliwa

Sprzedaż importowanego węgla opałowego dla klientów instytucjonalnych (np. szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej), przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel opałowy oraz pośredniczących podmiotów węglowych. Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości.

Więcej informacji


Do góry