RODO

Karta Zasad ochrony danych osobowych w Grupie Kapitałowej PGE

Wartości
Prywatność i ochrona danych to wartości ważne dla GK PGE. Bez tych wartości osoba może być pozbawiona podmiotowości. Można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

Styl
Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. W komunikacji z klientami, kontrahentami i Pracownikami zapewniamy zrozumienie dla okoliczności, w jakich się Państwo znajdują i waszych potrzeb.

Legalność
W GK PGE dane są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
W GK PGE dba się o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. W GK PGE ustala się i spełnia obowiązki ochrony danych.

Rzetelność
GK PGE wykorzystuje dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarza tylko dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
GK PGE komunikuje uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą.

Przejrzystość
GK PGE dba o możliwie prostą i czytelną komunikację. GK PGE stara się, aby komunikacja była zrozumiała i przejrzysta, aby każdy mógł zrozumieć przekazywane komunikaty.

Celowość
W GK PGE dane zbierane są w konkretnych celach i nie są wykorzystywane inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnione są wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformowanie o zmianie celu przetwarzania).

Minimalizacja
W GK PGE minimalizuje się przetwarzanie danych. GK PGE nie pozyskuje danych na zapas, udostępnia je tylko osobom, które muszą je znać i przechowuje tylko tak długo, jak są potrzebne.

Prawidłowość
GK PGE dba o prawidłowość danych, weryfikuje dane i umożliwia ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem.

Bezpieczeństwo
GK PGE dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo danych. GK PGE wdraża procedury oraz szkoli Pracowników.

Rozliczalność
GK PGE dokumentuje postępowanie z danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia obowiązków.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w PGE Paliwa Sp. z o.o.:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla partnerów
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla klientów i potencjalnych klientów PGE Paliwa

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Jeśli chcesz się zwrócić do  PGE Paliwa Sp. z  o.o. w celu przysługującego Ci prawa na mocy art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO, skorzystaj z formularza kontaktowego.


Do pobrania

Do góry